Hva må man huske på når man skal gifte seg i Norge?

Hva må man huske på når man skal gifte seg i Norge?

Ligner på å gifte seg i andre land
Marjo Neerbye
Marjo
Forfatter
Share
Oppdatert den 18 juni, 2023

Det å inngå ekteskap i Norge er ganske likt som ekteskapsinngåelser i andre land i verden. Det er en rekke offentlige dokumenter som må på plass, både fra dere og fra forlovere. Før bryllupet må dere vurdere, og bestemme for, hvordan de økonomiske midlene dere har skal fordeles dere imellom – økonomisk standardavtale, særeie eller ektepakt.

Godkjennelsen av de offentlige dokumentene kan ta litt tid, så det lønner seg å være ute i litt god tid for å være sikre på at alt er på plass. Vær obs på at en prøvingsattest har en gyldighet på 4 måneder, så selv om dere skal være ute i god tid, har dere altså bare fire måneder fra dere får prøvingsattesten til ekteskapet skal være inngått.

Vi skal se nærmere på hva man må huske på når man skal gifte seg i Norge, samt si litt om hvor dere kan inngå ekteskap.

Vær sikker på at alt er på plass

Krav fra staten om dokumentasjon

Hvordan gifte seg i Norge, er ikke så vanskelig. Men for å kunne gjennomføre vielsen etter norske regler, krever staten at dere bekrefter at dere ikke er gift fra før, at eventuell skilsmisse er i orden, at dere ikke er for nær familie og at ekteskapsinngåelsen er frivillig. Dette gjøres som regel enkelt og greit ved å fylle ut papirer på nettet som staten så undersøker.

Har du vært gift tidligere?

For å bekrefte at skilsmissen fra forrige partner er i orden, må du fylle ut skjemaet “Erklæring om skifte”. Var du gift og skilt i utlandet, må den norske statsforvalteren ha godkjent skilsmissen for at du skal kunne gifte deg igjen. Det er lurt å sjekke at dette er i orden i god tid før bryllupet.

Økonomiske avtaler

Ektepakt, særeie eller felleseie? Hva som passer for dere, kommer an på hvilke økonomiske midler dere sitter på hver for dere. Dette gjelder midler i form av penger i banken, aksjekapital, eiendommer man eier eller er deleier av, eller for eksempel store verdier i malerier eller smykker.

Har den ene parten en stor formue eller flere eiendommer som hen ønsker å bevare i sitt navn, vil dere måtte skrive en ektepakt. Formuleringen og utformingen av ektepakten har krav som må følges for å være et gyldig, juridisk dokument. Kontakt en advokat for å få dette korrekt.

Hvilke økonomiske ressurser dere hver har

Bytte av etternavn

Tradisjonelt har kvinnen tatt mannens etternavn, men i dag er det mange ulike løsninger for ekteparets etternavn:

  • Beholde hvert sitt etternavn
  • Ha begges etternavn, med eller uten bindestrek
  • Mannen tar konas etternavn som mellomnavn og motsatt.
  • Et helt nytt etternavn – enten en av partenes mellomnavn, et slektsnavn eller et ønsket etternavn

Navneskifter må søkes om, og i enkelte tilfeller må man bevise slektskap til etternavnet. For å endre navn må dere fylle ut “Melding om endring av navn”.

Husk at navneendringen medfører at dere må skaffe dere nye personlige dokumenter, som pass, førerkort og bankkort. Dette er viktig å få på plass før dere eventuelt reiser på bryllupsreisen.

Rett til å inngå ekteskap

Dere søker om en prøvingsattest for å få tillatelse til å gifte dere i Norge. Denne prøvingsattesten bekrefter at dere oppfyller de vilkår som gjelder for å kunne gifte seg, og den må vigsler få for å kunne vie dere. Attesten må på plass så lenge dere gifter dere etter norske lover og retningslinjer, enten ekteskapet inngås i Norge, ved en norsk ambassade i utlandet eller i sjømannskirken.

Ønsker dere å inngå ekteskap etter utenlandske lover og regler, kalles papirene for ekteskapsattest. Om du ikke har norsk personnummer, kun et D-nummer, kan du ikke søke om en ekteskapasattest.

Sertifikat bekrefter at du oppfyller vilkårene

I søknaden om prøvingsattesten/ekteskapsattesten er det ulike skjemaer dere skal skrive under:

  • Egenerklæring
  • Forlovererklæring – forloveren din må være over 18 år, kjenne deg godt og kunne være et vitne til at du inngår ekteskap av egen fri vilje og at du ikke allerede er gift med en annen.

Hvem kan vie dere?

For å gifte seg i Norge, må dere til en vigsler som har vigselsrett. Dere kan kontakte statsforvalteren for å sjekke om ditt tros- og livssynssamfunn har vigselsrett. Enkelte par velger å inngå et borgerlig ekteskap, for så å ha en seremoni i eget trossamfunn, for at ekteskapsinngåelsen skal være gyldig.

Du må gå til en bryllupsregistrator

De fleste brudepar i Norge gifter seg enten borgerlig, human-etisk eller kirkelig, og disse stedene har alle vigselsrett.

Vigselsattest – beviset på ekteskapsinngåelsen

Etter ekteskapsinngåelsen sender vigsleren som regel et bevis for myndighetene på at dere har inngått ekteskap. Vigselsattesten bekrefter sted og tid for vielsen, vigslers navn, ektefellenes tidligere og eventuelle nye navn. Les også: Lover og rettigheter rundt homofilt ekteskap i Norge

Hvor kan man inngå ekteskap?

I planleggingen av bryllupet er det mange avgjørelser som skal tas, og blant de viktigste er hvor man vil gifte seg og om det skal være kirkelig, borgerlig eller en annen type vielse. Ofte er det ulike ønsker hos paret, og det er lurt å bestemme seg tidlig. Både fordi disse avgjørelsene påvirker resten av planleggingen, men også fordi enkelte steder å gifte seg i Norge har lang ventetid.

Et bryllup i kirken er svært vanlig i Norge, og vi har mange ulike kirker her til lands. Dere kan velge kirken dere tilhører grunnet adresse, eller en kirke dere ønsker et annet sted. Velger dere å gifte dere utenfor eget sogn, må dere betale en sum for leie av kirke, prest, organist og kirketjener.

Mer enn de vanlige kirkene

Det finnes som sagt sjømannskirker for nordmenn i utlandet, men også her til lands finnes det mer enn de vanlige kirkene. I tillegg til domkirker, stavkirker og steinalderkirker, har vi fjellkirker og friluftskirker i Norge. Mulighetene for kirkebryllup er mangfoldige og skaper svært ulike rammer for bryllupet.

Men hva om dere ønsker en annen type bryllup? Som sagt vil statsforvalterens kontor ha oversikt over godkjente vigslere i Norge. I Norge er det mange som velger borgerlig vielse eller en vielse i regi av Human-Etisk forbund.

Mulighetene for hvor dere kan inngå ekteskapet er altså mange. Midt ute på fjellet, i hagen til mor, på gården til bestefar, ved strandkanten, i kirken, i rådhuset eller i kommunegården, i eget trossamfunn eller i utlandet.

Kravene er de samme uansett – dere må ha godkjent prøvingsattest og en godkjent vigsler.

Les også: 10 grunner til å gifte seg og kan man gifte seg på nett?