10 grunner til å gifte seg og kan man gifte seg på nett?

10 grunner til å gifte seg og kan man gifte seg på nett?

Sikre hverandre en økonomisk fremtid
Marjo Neerbye
Marjo
Forfatter
Share
Oppdatert den 14 august, 2023

Tidligere var ekteskap ofte en nødvendighet for etableringen av en familie og for å sikre økonomisk fremtid for hverandre. I mange kulturer var det slik at ekteskapet ga personer høyere status, noe vi fortsatt ser i enkelte samfunn. I enkelte religioner og land står ekteskapet svært høyt når det gjelder det perfekte liv, det voksne liv eller for å gi kvinner trygghet.

Selv om mange fortsatt velger å gifte seg i dag, er det slett ikke riktig for alle. I dag har vi sterkere økonomisk selvstendighet og rettighetene i Norge gjør at det ikke alltid er lønnsomt å gifte seg. Det har vært en nedgang i antall ekteskap i mange deler av verden, og grunnene til dette er mange.

Blant annet er det endringen i de sosiale holdningene, tilgangen til utdannelse og jobb, samt større individuelle muligheter og rettigheter for kvinner, som har bidratt til en nedgang i ekteskapsinngåelser.

Det har vært en nedgang i antall ekteskap

Der ekteskap tidligere ble sett på som den riktige og beste metoden for å opprettholde et langsiktig og forpliktende forhold, har de tradisjonelle holdningene endret seg og stadig flere velger å bo sammen som samboere hele livet.

Så da er spørsmålet – hvorfor skal man gifte seg? Vi gir deg 10 grunner til å gifte seg og hvilke fordeler det medfører å være “rette ektefolk”. I tillegg gir vi dere svar på om det går an å gifte seg på nett.

Les også: Lover og rettigheter rundt homofilt ekteskap i Norge

Ulike fordeler ved å være gift

Grunnene til hvorfor man gifter seg er mange og svært individuelle, men det er en del fordeler ved å gifte seg og det er noen grunner som går igjen for de fleste.

  1. Kjærlighet: Når to personer elsker hverandre og ønsker å dele resten av livet sammen, er det mange som velger ekteskap for å vise hverandre og verden at de hører sammen.
  2. Religiøse grunner: I mange tros- og livssamfunn står ekteskapet høyt og er et viktig religiøst rituale.
  3. Sosiale normer: Selv om vi kanskje ikke vil innrømme det, er det fremdeles slik at de sosiale normene sier at man “skal” gifte seg for å dele resten av livet sammen.
  4. Trygghet: Ekteskapsinngåelsen kan gi en følelse av trygghet. Som ektefeller regnes man automatisk som et team som skal støtte hverandre gjennom livets opp- og nedturer, både følelsesmessig og økonomisk. Mange ønsker denne tryggheten for å stifte en familie i et “stabilt” miljø. Forskning viser at det er flere samboerskap enn ekteskap som går i oppløsning.
  5. Forsørgerplikt: Som ektefeller har man forsørgeransvar overfor hverandre. Man plikter å påse at begge partene av ekteskapet lever godt.
  6. Økonomisk opplysningsplikt: Dette er for mange et viktig element i forholdet – en åpenhet om økonomi. Som gift har man rett på innsyn i alle partnerens økonomiske ordninger, bankkontoer og selvangivelser.
  7. Skattemessige fordeler: fra lavere formuesskatt og foreldrefradrag for alle barn (enten de er egne, felles eller ektefellens barn) til lavere skatteklasse om den ene parten ikke er yrkesaktiv.
  8. Gjeldsdeling – som ektepar kan man fritt dele gjeldsrentene mellom seg, slik at den som tjener mest kan benytte seg av hele rentefradraget om nødvendig.
  9. Større sikkerhet ved eventuelt brudd: regelverket rundt økonomi i et ekteskap er som regel veldig ryddig og enklere å fordele ved en skilsmisse, og gir generelt en bedre sikkerhet både for barna og den svakere økonomiske parten.
  10. Arv og uskiftet bo: I ekteskapsloven har ektepar automatisk arverett og rett til å sitte i uskiftet bo ved dødsfall. Et ekteskap vil også gi den gjenlevende ektefellen rett på en større andel av arven.

Ekteskapsinngåelse i Norge og utenfor landets grenser

Vielse etter norske retningslinjer og lover

Behandlingstiden for de offentlige dokumentene setter begrensninger for hvor fort man kan gifte seg i Norge. I Norge tar det opptil 5 uker å få søknaden om prøvingsattesten godkjent, og denne er gyldig i 4 måneder. Uavhengig av om dere vil vies innenlands eller ved en ambassade eller sjømannskirke i utlandet, må disse papirene være på plass før dere kan inngå ekteskap.

Ekteskap etter utenlandske regler

Vi kan se ulike former for ekteskapsinngåelse gjennom sosiale medier, internett og filmer. Noen kan tenke seg å gifte seg i for eksempel Las Vegas for å ta del i den unike stemningen som finnes der. Er dette ekteskapet gyldig i Norge når det ikke inngås etter norske lover? Ja, absolutt! Et raskt ekteskap i Las Vegas er gyldig i Norge, men dere må ettersende et ekteskapsbevis til staten.

Må sende vigselsattest til staten

Kan man gifte seg på nett?

I USA var det flere stater som åpnet for digitale ekteskapsinngåelser under covid-pandemien, men i Norge er ikke dette et alternativ. Ulike land har ulike regler for hvordan et ekteskap skal inngås, men det er ikke alltid gitt at ekteskapene blir godkjent av landet du er borger i. Hvorvidt man kan gifte seg på nett og få det godkjent av landet man bor i, bør sjekkes opp på forhånd.

Må forlovere være med under vielsen?

Kan man gifte seg på tinghuset uten forlovere? Eller hva med å gifte seg i utlandet uten forlovere? Ja, man kan gifte seg uten forlovere til stede under vielsen, men det gjør dagen ekstra spesiell og koselig om man deler opplevelser med noen som står dere nære.

En forlovers oppgave er juridisk sett over idet prøvingsattesten er godkjent. Men tradisjonelt er forloverne de gjestene man alltid har med i bryllupet sitt, enten dere skal ha et lite eller stort bryllup. De hjelper til med planleggingen, arrangering av utdrikkingslag og tar ekstra vare på brudeparet underveis på den store dagen. Det å være forlover er ofte et ærefullt oppdrag.