Lover og rettigheter rundt homofilt ekteskap i Norge

Lover og rettigheter rundt homofilt ekteskap i Norge

Like rett til å elske hvem de vil og gifte seg med
Marjo Neerbye
Marjo
Forfatter
Share
Oppdatert den 18 juni, 2023

Alle bør ha lik rett til å elske den man vil, og gifte seg med den man ønsker. Et bryllup er en fantastisk begivenhet i våre liv som alle burde få oppleve om de vil, men det er slett ikke slik at det er tillatt for alle i alle land. Et homofilt ekteskap har dessverre ofte startet med en ekteskapsinngåelse med turbulens rundt, selv i land der samfunnet er mer åpent og imøtekommende.

Er du og din kjære av samme kjønn og skal gifte dere, men er usikre på hvilke lover og regler som gjelder i Norge? Når fikk homofile lov til å gifte seg i Norge? Vi går nærmere inn på hvilken lov som gjelder for likekjønnede ekteskap og noen utfordringer dere kan møte til tross for rettigheter som gjelder.

Samme kjønn og skal gifte seg

Den norske stats syn på likekjønnet ekteskap i Norge

Når ble homofilt ekteskap lovlig i Norge? 1. januar 2009 trådte den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven i kraft og Partnerskapsloven ble opphevet. Det skjedde etter mange år med arbeid for, og ønske om, å endre ekteskapsloven slik at loven likestilte homofile og heterofile par.

Den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven

Endringen av loven medførte også at likekjønnede ektepar skulle likestilles med heterofile ektepar i adopsjonsvurderinger, samt at de skulle stille sterkere i retten til kunstig befruktning.

Inngå ekteskap i kirken

Kristne homofile verden over møter ofte utfordringer og konflikter både i seg selv og sin tro, i menigheten de tilhører og når det kommer til ekteskap. I land der staten tillater ekteskap mellom likekjønnede, er det ikke selvsagt at kirken tillater det samme.

Står ofte overfor utfordringer og konflikter

Den norske kirke brukte flere år på å følge etter Stortingets beslutning om å tillate homofile ekteskap, men i april 2016 ble det vedtatt at homofilt ekteskap var tillatt i kirken. Liturgien for likekjønnede vielser ble vedtatt 30. januar 2017, og det første homofile ekteparet inngikk ekteskap i kirken rett over midnatt 1. februar.

Utfordringer ved inngåelse av homofilt ekteskap

Til tross for at homofile ekteskap er tillatt ved lov i Norge, møter likekjønnede par fremdeles utfordringer når de planlegger bryllupene sine. Selv om kirken har sagt ja til å vie likekjønnede ektepar, vil det ikke si at dere kan velge og vrake når det kommer til prest og kirke.

I ekteskapsloven står det at trossamfunn har rett til å vie par av samme kjønn, men ikke plikt til å gjøre det. Dessverre finnes det mange personer som har sterke personlige meninger om homofili, og som ikke ser forbi egne tanker. For likekjønnede par kan dette medføre at dere må lete etter en villig prest, organist og kirketjener for å gifte dere i kirken. Det kan også gå så langt at dere må velge en annen kirke enn den dere tilhører.

Har rett til å gifte par av samme kjønn

For mange homofile par er det derfor enklere med en borgerlig eller human-etisk vielse, særlig om dere tilhører et trossamfunn/menighet der homofili kanskje blir sett på som unormalt eller feil. Men om dere ønsker å vies i kirken, husk at det finnes mange prester, organister og kirketjenere som er opptatt av at kjærligheten er for alle.

Ta kontakt med trossamfunnet, livssynssamfunnet eller kirken dere ønsker å inngå ekteskap i, for å forhøre dere om de har vigselsrett og hvordan de stiller seg til likekjønnet ekteskap i Norge.

En vielse der to av likt kjønn er involvert kan dessverre også bli møtt av protester. Det er viktig at man er klar over at dette kan skje, og at dere samler folk rundt dere som er støttende og som er der for å glede seg sammen med dere.