Hva innebærer rollen din som toastmaster i bryllup?

Hva innebærer rollen din som toastmaster i bryllup?

Viktigst i bryllupsfesten
Marjo Neerbye
Marjo
Forfatter
Share
Oppdatert den 18 juni, 2023

Har du blitt spurt om å være toastmaster i et bryllup, men lurer litt på hva som egentlig er oppgavene til en toastmaster? Rollen er faktisk en av de viktigste på bryllupsfesten og du må forberede deg godt!

Det er alltid lurt å ha en samtale med brudeparet om hva de forventer av deg, slik at det ikke blir noen misforståelser. En toastmaster er generelt ansvarlig for tidsskjemaet under bryllupsfesten slik at taler og sanger kan gjennomføres på en fornuftig måte. Men hen kan også få ansvaret for gavelisten, beskjeder fra gjester om matallergier med mer. Du må med andre ord vite hva brudeparet forventer i god tid på forhånd.

Kan samhandle med kjøkkenet

Toastmasteren som velges er en som ikke er redd for å snakke i forsamlinger, og en som er litt morsom. Vedkommende må kunne samhandle med kjøkkenet, da det gjerne er hens oppgave å styre når de ulike rettene blir servert grunnet talene som skal holdes.

Det er mulig å leie en profesjonell toastmaster. En profesjonell toastmaster er godt vant til rollen og vet hva som forventes, kan underholde folk og ordner opp om noe uforutsett skulle skje.

Rollen som toastmaster er en stor og viktig rolle med mye ansvar. Det er viktig at hen forstår alvoret og omfanget av rollen, slik at det blir et flott selskap der brudeparet kan slappe av og vite at den valgte personen har kontroll.

Toastmasterens rolle og arbeidsoppgaver

Det å bli spurt om å være toastmaster betyr at brudeparet stoler på deg og vet at du kan takle ansvaret som kommer med å inneha denne rollen. Du må sørge for at middagen blir en rolig affære ved å legge opp taler og sanger slik at ting ikke tar for lang tid, altså en godt planlagt kjøreplan!

Sørg for at middagen blir en rolig affære

Videre er du en som kan ta de litt tøffe avgjørelsene med å utsette taler til utover kvelden og være streng med talere og tiden de bruker. Spontane talere som ikke allerede er avtalt bør man også ha en plan for. Når vil det passe å legge inn disse talerne?

Hovedoppgaven til toastmasteren er å ha stålkontroll på bryllupstaler, underholdning og servering for at dette skal ha en flyt gjennom selskapet. Mat og drikke skal ut på riktig tidspunkt, og taler skal komme i riktig rekkefølge. Talerne skal være registrert på forhånd, med antatt tidsbruk, slik at toastmasteren kan presentere talerne med en munter og underholdende tone. Dessuten er det toastmasterens oppgave å holde stemningen oppe og sørge for at brudeparet nyter festen.

En toastmaster lager kjøreplan

Sammen med brudeparet legger toastmasteren føringene for kjøreplanen, men setter den endelige utgaven alene etterhvert som talerne melder seg. Som toastmaster må man ta kontakt med gjestene på forhånd, presentere seg selv og forhøre seg om de ønsker å holde en tale eller komme med en form for underholdning. Samtidig forklarer man hvor mye tid som er satt av til hver tale. Brudeparet vet antagelig sånn cirka hvor mange som kommer til å si noe, men det kommer alltid noen overraskelser.

Legger ut retningslinjene for reiseruten

Programmet og kjøreplanen må være klar i god tid før bryllupsdagen, slik at den kan sendes til kjøkkenansvarlig i god tid. Kjøkkenansvarlig eller hovmester er helt avhengig av å kjenne planen godt og ha øvd på når mat og drikke skal serveres, når maten kan tilberedes og i hvilke pauser dekketøy fra ferdig rett kan ryddes vekk. Dette for å unngå at taler blir preget av bråk og uro fordi retter skal ryddes vekk eller serveres til gjestene.

En profesjonell toastmaster – hva er det?

Dersom brudeparet ønsker at alle gjestene skal ha fri, eller ikke har en som passer perfekt som toastmaster, kan brudeparet velge å leie en profesjonell toastmaster. Avhengig av lengden på jobben, vil det koste mellom 15.000 og 25.000 kroner å leie en som er proff på små morsomheter og som vet hvordan hen skal holde kontrollen under middagen.

Ansett en som er en proff på lite moro

En profesjonell toastmaster er fullt fokusert på jobben hen skal gjøre, og har ingen emosjonelle koblinger til hverken gjester eller brudepar. Det kan være lettere for hen å ordne opp når uforutsette ting skjer, eller om en gjest blir veldig full og må “håndteres”.

Oppsummering av hva en toastmaster gjør i bryllup

 • Holde styr på alt praktisk gjennom god kjennskap til lokalet og en godt planlagt kjøreplan
  • husk å informere om rømningsveier, doer, pauser og andre nyttige opplysninger for gjestene
 • Presenter bryllupsmenyen for gjestene
 • Forbered deg med en fantastisk åpning og ha korte, humoristiske introduksjoner til talerne. Men ikke bli en stand-up akt! Du finner mange gode sitater her.
 • Lag en god kjøreplan for taler, retter og drikke – del den med kjøkkenet slik at alle er informert og kan følge denne. Har brudeparet leid en som skal spille musikk underveis, eller en av gjestene kan spille et instrument – gjør en avtale om å ha musikk til sangene.
 • Hent inn serveringspersonalet og kokkene når takk for maten-talen skal holdes
 • Din oppgave starter før brudeparet ankommer lokalet ved å ta en siste gjennomgang med kjøkkenet, og sørge for at gjestene vet om aktiviteter som er tilgjengelig og at de har det de trenger.
  • Deretter introduserer du brudeparet med en skål når de kommer
 • Etter middagen fortsetter ditt ansvar med å overholde kjøreplanen